ОБЩИ УСЛОВИЯ МАРИНОВА ДЕНТАЛ

ВЪВЕДЕНИЕ 

 1. Вашето отношение с Marinova Dental Clinic:
  1.1 Сайтът www.marinovadental.com е собственост на Дентална клиника ”МАРИНОВА ДЕНТАЛ-АИПДП“ ЕООД с БУЛСТАТ 204915271.
 2. Терминологични бележки за нуждите на настоящите Общи условия:

2.1. Дентална клиника Маринова Дентал

2.2. „Общи условия“ – правилата, които Потребителят на www.marinovadental.com приема при използването на платформата.

 1. Уеб сайтът www.marinovadental.com и информацията, предоставена в него, функционират при описаните по-долу правила. Използването на www.marinovadental.com предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Ако потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на www.marinovadental.com, той има право да се въздържа от използването му, а в противен случай автоматично се приема, че приема всички условия.

СИГУРНОСТ

www.marinovadental.com съдържа най-съвременните и утвърдени приложения и технологии за сигурност.

ДОСТЪП

– Маринова Дентал не гарантира постоянното функциониране на www.marinovadental.com.

Маринова Дентал запазва правото си да прекратява достъпа до определен материал или до целия сайт за неограничен период от време, било то планирано или инцидентно, без да носи каквато и да било отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Потребителя.

Маринова Дентал си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които се контролират от Маринова Дентал. В този случай за Потребителя, ще важат Общите условия, посочени в тези страници – към които е бил пренасочен.

Маринова Дентал си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в Интернет, които са собственост и се контролират от трети лица.

Маринова Дентал няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа във въпросните сайтове.

ОТГОВОРНОСТ 

Информацията, намираща се на www.marinovadental.com, по никакъв начин не бива да бъде интерпретирана като консултация. Всякакви действия на Потребителя, свързани с неговото здраве, права и законни интереси следва да бъдат направени след надлежна консултация със специалист в съответната област.

 1. Информацията, предоставена на www.marinovadental.com, може да бъде обща и абстрактна. Правилното й прилагане в практиката зависи от правилната, включително правна, квалификация на множество факти от конкретната житейска ситуация, които може да не бъдат описани на www.marinovadental.com. Това е и причината, поради която Маринова Дентал не носи никаква отговорност, в случай че Потребителят приложи информацията в различна, по-сложна ситуация или ситуация със специфики, в резултат на което за Потребителя настъпят вреди.
 2. Изпращайки материали до който и да е от сървърите на уеб сайта, чрез електронна поща или посредством www.marinovadental.com включително, но не само, Потребителят приема, че:

2.1. Материалите и информацията в/с тях не съдържат нищо, което противоречи на приложимото право или по някакъв начин е неподходящо за публикуване.

2.2. Съгласявате се да не разпространявате каквато и да е част или части от Уебсайта или Услугата, включително, но не само Съдържание, независимо от медиума, без предварителното писмено съгласие на дентална клиника „Маринова Дентал“.

2.3. Трябва да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани всякакви вредни или деструктивни елементи и програми, преди да изпрати материалите и информацията в/с тях.

АВТОРСКИ ПРАВА

1.

Цялата информация (статии и други материали) на www.marinovadental.com, представлява интелектуална собственост на Маринова Дентал и/или авторите в екипа на организацията. Използването й е разрешено при спазването на следните правила:

1.1. Като запазва всяка връзка/линк в дадения материал без промяна.

1.2. С посочване на автора и връзка/линк към дадения материал.

1.3. Без модификации.

1.4. Некомерсиално съдържание.

1.5. Ако ползвате www.marinovadental.com платформата на Ваш уебсайт, не можете да изменяте, надграждате или блокирате каквато и да било част или функционалност от Уебсайта на клиники „Маринова Дентал“ включително, но не само препратки към Уебсайта

 1. Не може да копирате, възпроизвеждате, разпространявате, предавате, излъчвате, изобразявате, продавате, лицензирате или по друг начин ползвате Съдържание за други цели, без предварителното писмено съгласие на дентална клиника Маринова Дентал.

2.1. Като част от политиката за авторски права на „www.marinovadental.com“, ще преустанови достъпа на потребител до Услугата, ако бъде установено, че потребител е повторен нарушител. Повторен нарушител е потребител, който е уведомяван за нарушаващи действия повече от два пъти чрез електронно уведомление.

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Дентална клиника Маринова Дентал, като социално отговорна организация, цени обратната връзка на Потребителя.

 1. Маринова Дентал гарантира, че изпращането на съобщения до Потребителя става само след изрична заявка от страна на Потребителя през специалната форма за контакт. Като регистрира своя електронен адрес в специалната форма за контакт, Потребителят се съгласява да получава известия за новите материали, публикувани на www.marinovadental.com и друга актуална информация около проекта.
 2. Потребителят има право във всеки един момент да откаже получаването на съобщенията през е-бюлетина на www.marinovadental.com.
 3. Маринова Дентал си запазва правото да влиза във връзка с Потребителя за целите на допитвания/анкети, свързани с качеството на услугите и предоставяната информация.
 4. Посочените в настоящата точка допитвания/анкети могат да се извършват, както чрез виртуалната среда и по-конкретно някои от онлайн каналите на Маринова Дентал във връзка с www.marinovadental.com, така и по различни физически начини, включително, но не само, брошури, бюлетини, картички, въпросници, социологически проучвания и т.н.
 5. Целта на допитванията/анкетите е подобряването на обслужването и окачествяване на предоставяните материали на www.marinovadental.com и нивото на проекта.

ИНФОРМИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Посочената на www.marinovadental.com информация е обща и абстрактна.

Актуалността й се следи от екипа на Маринова Дентал, но са възможни пропуски по отношение на частични или дори цялостни промени, включително в законодателния режим. В случай на забелязани несъответствия между посочената в сайта информация и законодателството в Република България или Европейския съюз, Потребителят има възможност да се обърне към екипа на Маринова Дентал и да посочи несъответствието.

– Дентална клиника Маринова Дентал си запазва правото да провери подадения сигнал и, в случай на необходимост, да предприеме действия за отстраняването му.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ

Маринова Дентал запазва правото си да променя или подновява правилата и условията на уеб сайта, както и когато прецени за необходимо. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на www.marinovadental.com.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

– Дентална клиника Маринова Дентал, чрез www.marinovadental.com НЕ събира/обработва/съхранява лични данни. Маринова Дентал следва правилата на настоящия документ и принципите за работа с лични данни по приложимото право и Закона за защита на личните данни на Република България.

– www.marinovadental.com събира единствено статистически данни по отношение на посещенията на сайта, които не са свързани с личните данни на Потребителя.

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

С използването на www.marinovadental.com и информацията в него, Потребителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия, срещу което получава правото да използва безплатно www.marinovadental.com за лични и нетърговски цели.

ЛИЦЕНЗИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ 

В уеб сайта има съдържание на авторски права от трета страна, също така на фирми, организации и политика на официални сайтове.

Собственост на ДЕНТАЛНА КЛИНИКА ”МАРИНОВА ДЕНТАЛ-АИПДП“ ЕООД ©