Изваждане на счупени инструменти

Marinova Dental е една от малкото дентални клиники в София, които предлагат изваждане на счупени инструменти.

По време на кореново лечение на зъба е възможно да се счупи (сепарира) инструмент в канала.

Причината за това може да бъде една или повече от следните:

  • Анатомията на зъба – стеснения и извивки, в които инструментът се вклинява и се чупи.
  • ‘Умора’ на материала на ендодонтските инструменти.
  • Липсата на достатъчно опит и познания на работещия стоматолог.

Тук възниква въпросът дали да отстраним счупения инструмент.

Ако зъбът няма апикална лезия (възпаление около върха на корена) и е работено с изолация с платно (кофердам), това значи, че имаме нужната дезинфекция. В такъв случай, ако инструментът  се счупи в края на лечението в сложна кривина на канала, можем и да го оставим. Този зъб трябва да се следи с рентгенови снимки до петата година.

Когато обаче на рентгенова снимка е видяно възпаление около корена (гранулом) и е налична симптоматика (болка, оток и т.н.), фрагментът от счупения инструмент трябва да се отстрани, за да обработим и дезинфекцираме канала и да завършим лечението на зъба успешно.

Изваждане на сепарирани инструменти
1
Горен премолар с 4 счупени фрагмента от ръчна пила.
2
Четирите фрагмена след изваждането им от зъба.
3
Запълнените канали след премахването на счупените фрагменти

Отстраняването на счупения инструмент е труден и понякога доста дълъг процес. Колко дълго ще продължи зависи от кривините на канала, сечението и вида на сепарирания инструмент. За да се справим с тази сложна задача, ни е необходимо както да имаме достатъчно познания, така и да разполагаме с нужното оборудване.

Изваждане на сепарирани инструменти
1
Горен премолар с 4 счупени фрагмента от ръчна пила.
2
Четирите фрагмена след изваждането им от зъба.
3
Запълнените канали след премахването на счупените фрагменти

Отстраняването на счупения инструмент е труден и понякога доста дълъг процес. Колко дълго ще продължи зависи от кривините на канала, сечението и вида на сепарирания инструмент. За да се справим с тази сложна задача, ни е необходимо както да имаме достатъчно познания, така и да разполагаме с нужното оборудване.

Какво е нужно за успешно изваждане на сепарирани инструменти

  • Микроскоп – не можеш да отстраниш нещо, което не виждаш.
  • Изолация на зъба с кофердам.
  • Подходящи инструменти за целта. Описани са много методи и системи, но специалистът избира тази, която работи в неговите ръце.
  • Квалификация на стоматолога и достатъчно опит.

Не на последно място са необходими доверие и търпение както от страна на пациента, така и от страна на зъболекаря. Изваждането на сепариран инструмент е една изключително предизвикателна задача, но в Marinova Dental ние знаем как да я разрешим.

Запишете се за преглед в Marinova Dental Clinic

Запитване за свободен час